ATGRIEŠANAS POLITIKA

ATGRIEŠANAS POLITIKA

1. Noteikumi par apmierinošas kvalitātes preču apmaiņu un atgriešanu

1.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam nomainīt iegādātās preces pret līdzīgām, cita izmēra, formas, krāsas, raksta vai komplektācijas veida precēm. Ja apmaiņas rezultātā rodas cenu starpība, Pircējs samaksā Pārdevējam saskaņā ar pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums par vēlmi izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības kopā ar atgriežamo preci tiek nosūtīts uz e-pastu info@milita.lt.
1.2. Saņemot preci, Pārdevējs apņemas aizstāt preci ar tādu pašu preci tikai tādā formā, izmērā, krāsā, modelī vai komplektācijā, kādu norādījis Pircējs. Ja Pārdevēja rīcībā nav atbilstošas preces nomaiņai, Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudu. Naudu Pircējam atmaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par Pircēja vēlmi izmantot šīs tiesības, un, ja Pircējs Preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš sākas no Preces nosūtīšanas atpakaļ Pārdevējam.
1.2. Atgriežot Preces Pircējam, jāievēro šādi nosacījumi:
1.2.1. atgrieztajām Precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā labā stāvoklī;
1.2.2. Precēm jābūt Pircēja nesabojātām;
1.2.3. Precēm jābūt nelietotām, nezaudējušām preces izskatu (etiķetēm neskartām, nenoplēstai aizsargplēvei utt.).
1.2.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā Pircējs tās saņēma;
1.2.5. atgriežot preces, Pircējam jāuzrāda pirkuma dokuments.
1.3. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav apmaiņai piemērotas preces, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, izņemot piegādes izmaksas.
1.4. Preces defekts vai nepilnīga komplektācija
1.4.1. Ja Pircējs vēlas izteikt pretenzijas par preces defektu vai nepilnību, viņš to var izdarīt, rakstot uz e-pastu: info@milita.lt.
1.5. Iesniedzot pretenziju, Pircējam jānorāda:
1.5.1. Preces pasūtījuma numurs;
1.5.2. Preces fotogrāfija, bojātās vietas fotogrāfija (ja tie ir mehāniski bojājumi un ir iespējams nofotografēt);
1.5.3. Preces iepakojuma fotogrāfija;
1.5.4. Preces iepakojuma fotogrāfija.
1.6. Iesniedzot pretenziju, pircējam jānorāda, kā viņš vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
1.6.1. bojāto preci lūdz aizstāt ar kvalitatīvu preci;
1.6.2. nepilnīgi komplektēto preci lūdz aizstāt ar trūkstošajām detaļām;
1.6.3. nepilnīgi komplektēto preci lūdz aizstāt ar trūkstošajām detaļām.
Mēs ar prieku atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem, rakstot uz šādu e-pasta adresi: info@milita.lt.