Labiekārtošanas politika

PREČU ATGRIEŠANA

 • 1. Noteikumi par apmierinošas kvalitātes preču apmaiņu un atgriešanu

  1.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam nomainīt iegādātās preces pret līdzīgām, cita izmēra, formas, krāsas, raksta vai komplektācijas ziņā atšķirīgām precēm. Ja apmaiņas rezultātā rodas cenu starpība, Pircējs samaksā Pārdevējam saskaņā ar pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums par vēlmi izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības kopā ar norādīto atpakaļ nosūtāmo preci jānosūta pa e-pastu uz adresi info@milita.lt.
  1.2. Saņemot Preci, Pārdevējs apņemas to aizstāt ar tādu pašu Preci tikai tādā formā, izmērā, krāsā, modelī vai komplektācijā, kādu norādījis Pircējs. Ja Pārdevēja rīcībā nav atbilstošas preces nomaiņai, Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudu. Naudu Pircējam atmaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par Pircēja vēlmi izmantot šīs tiesības, un, ja Pircējs Preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš sākas no Preces nosūtīšanas atpakaļ Pārdevējam.
  1.2. Kad Pircējs atgriež Preces, tiek piemēroti šādi nosacījumi:
  1.2.1. atgrieztajām Precēm jābūt oriģinālajā iepakojumā un labā stāvoklī;
  1.2.2. Precēm jābūt Pircēja nesabojātām;
  1.2.3. Precēm jābūt nelietotām un labā stāvoklī (neskartām etiķetēm, neskartai aizsargplēvei utt.) (šis punkts neattiecas uz zemas kvalitātes preču atgriešanu);
  1.2.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēma Pircējs;
  1.2.5. atgriežot Preces, Pircējam jāuzrāda pirkuma dokuments.
  1.3. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav apmaiņai piemērotas preces, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, izņemot piegādes maksu.
  1.4. Preces, kas ir bojātas vai nepilnīgas
  1.4.1. Ja Pircējs vēlas izteikt pretenzijas par bojātu vai nepilnīgu Preci, Pircējs to var izdarīt, rakstot uz e-pastu: pc@agroteka.lt.
  1.5. Iesniedzot sūdzību, Pircējam jānorāda:
  1.5.1. Preču pasūtījuma numurs;
  1.5.2. Preces fotoattēlu, defekta vietas fotoattēlu (ja tie ir mehāniski bojājumi un ir iespējams to nofotografēt);
  1.5.3. Preces iepakojuma fotogrāfiju;
  1.5.4. defekta apraksts, bojājuma pazīmes vai trūkstošās daļas identifikācija.
  1.6. Iesniedzot pretenziju, Pircējam ir jānorāda, kā viņš vēlas, lai pretenzija tiktu atrisināta:
  1.6.1. bojātā prece jānomaina pret kvalitatīvu preci;
  1.6.2. tiek pieprasīta nepilnīgā produkta nomaiņa ar trūkstošajām detaļām;
  1.6.3. tiek pieprasīta naudas atmaksa.
  Mēs labprāt atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem, rakstot uz e-pastu: info@milita.lt.

Ātra piegāde

Preces tiek piegādātas 1-3 darba dienu laikā

14 dienu atgriešanas politika

Ja prece un tās iepakojums nav bojāts, mēs atgriežam preci 14 dienu laikā.

Tiešsaistes atbalsts

Mūsu speciālisti ir pieejami, lai sniegtu jums konsultācijas darba laikā no plkst. 08.00-17.00.

+370 646 70250

info@milita.lt

Savanorių pr. 178F, 03154 Viļņa