Privatumo Politika

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tavo asmens duomenų tvarkymą, susijusį su mūsų teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenų valdytojas yra UAB „MILITA LT“, juridinis adresas Savanorių pr. 178F, Vilnius (biuras/parduotuvė), įmonės kodas: 306422634 (toliau – „mes“, „mums“, „mūsų“).

Kontaktinė informacija
Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais gali susisiekti su mumis šiais būdais:

 • Rašydamas elektroninio pašto adresu: info@milita.lt
 • Telefonu: +370 659 92118
 • Paštu: Savanorių pr. 178F, Vilnius

Mes įsipareigojame saugoti asmens duomenų konfidencialumą ir garantuoti jų saugumą bei naudojimą pagal taikomų teisės aktų reikalavimus bei šią politiką.

Žemiau pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus ir teisinį to pagrindą.

Prekių pardavimas ir pristatymas
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, sutarties sudarymas ir vykdymas)

Informacijos pateikimo, pirkėjo tapatybės identifikavimo, taip pat prekių pardavimo ir pristatymo tikslais yra tvarkomi mūsų kliento: Vardas, Pavardė, Mobiliojo telefono numeris, El. paštas, Miestas / Kaimas, gatvė / Namo pavadinimas, Namo Nr. / Pastatas, Buto Nr., Pašto kodas.
Asmens duomenys yra surenkami klientui užpildant registracijos formą ir tampant Registruotu pirkėju. 

Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti internetinės parduotuvės veiklą, taip pat prekių pardavimą ir pristatymą klientams.

Papildomi asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei mūsų internetinėje parduotuvėje sukūrei registruotą profilį. Tokiu atveju, saugomi asmens duomenys, susiję su ankstesniais pirkimais.

Priminimas apie neužbaigtą užsakymą internetinėje parduotuvėje
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – teisėti interesai)

Pradėjus užsakymą, bet jo neužbaigus, per 72 valandas galime atsiųsti techninio aptarnavimo el. laišką jūsų pirkimo informacijoje nurodytu el. paštu. Duomenų tvarkymo tikslas yra įsitikinti, kad užsakymo atlikimo metu Tau nesutrukdė techninės problemos dėl kurių būtų atšaukiamas užsakymas.

El. paštu siunčiamos naujienos
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas)

Norėdamas gauti informaciją apie naujienas ir specialius pasiūlymus, sutinki su Savo el.pašto ir (arba) telefono numerio tvarkymu, kuris yra būtinas siekiant atsiųsti naujausią informaciją. Gali bet kada atsisakyti prenumeratos, eidamas į savo profilio skiltį „Naujienlaiškio nustatymai“ ir spustelėdamas nuorodą „Prenumeruoti naujienlaiškį“.

Informuojame, kad pagal Informacinės visuomenės paslaugų įstatymą galime siųsti komercinius pranešimus ir negavę sutikimo, jei el.pašto adresas buvo gautas kaip sandorio dalis.

Sutikimą gauti naujienas ir su tuo susijusius kontaktinius duomenis saugome 3 metus nuo sutikimo gavimo dienos. Prieš pasibaigiant šiam terminui, mes galime išsiųsti patvirtinamąjį laišką, kuriuo paprašytume tavęs atnaujinti anksčiau suteiktą sutikimą.

Rinkodaros priemonių optimizavimas
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas)

Norėdami efektyvesnio įvairių mūsų taikomų rinkodaros priemonių administravimo mes naudojame pažangius įrankius, kurių pagalba mes galėsime rinkti Tavo duomenis, susijusius su Tavo elgsena mūsų svetainėje ir (ar) partnerių trečiųjų šalių internetinėse svetainėse rodomomis mūsų reklamomis, mūsų pasiūlymais, naujienlaiškiu ar kitomis mūsų rinkodaros priemonėmis.

Duomenys gaunami svetainėje integruota duomenų rinkimo technologijos pagalba ir svetainėje naudojamais mūsų ir mūsų partnerių slapukais (plačiau apie jų veikimą, duomenų saugojimo laikais ir apimtimi gali susipažinti mūsų Slapukų politikoje ). Duomenys sugeneruojami Tau naudojantis mūsų svetaine ar kitų platformų partnerių (pvz., Facebook ir Google) programėlėmis ir internetinėmis svetainėmis.

Šios priemonės ir įrankiai mums leis geriau suprasti Tavo poreikius, interesus ir pomėgius, o tai mums leis sukurti ir Tau pasiūlyti įvairesnes, labiau Tavo poreikius atitinkančias prekes, įdiegti Tavo laukiamus svetainės atnaujinimus, suteikti geresnės kokybės patirtį Tau naudojantis svetaine. Tu gali bet kada nesutikti su tokių įrankių naudojimu susisiekęs su mumis, tačiau tuomet negalėsime suteikti aukščiau nurodytų priemonių ir įrankių naudų Tau.

Susisiekite su mumis
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – teisėti interesai)

Susisiekęs su mumis, sutinki, kad apdorosime tavo vardą, el.pašto adresą, telefono numerį ir kitą savanoriškai pateiktą informaciją. Mes galime tvarkyti Tavo duomenis ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo šių gavimo dienos.

Duomenų saugojimo trukmė

Tavo duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo duomenų tvarkymo tikslo bei teisinio pagrindo ir yra nustatoma atsižvelgiant į:

 • Lietuvos Respublikos ir ES norminiuose aktuose nurodytą asmens duomenų saugojimo trukmę;
 • Laiką, kuris reikalingas realizuoti ir apsaugoti mūsų ar kitų asmenų teisėtus interesus, įskaitant mūsų teisinius interesus;
 • Laiką, kuris yra būtinas prekių pirkimui, pristatymui ir informacijai apie įsigytus pirkinius saugoti
 • Sutikimo galiojimo laiką.

Jei esi registruotas vartotojas, Tavo pirkinių istorija gali būti saugoma iki 5 metų, kad būtų suteikta prieiga prie informacijos apie tavo pirkinius.

Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Tavo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
• esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
• Tavo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
• Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
• Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Tavo duomenys trečiosioms šalims teikiami tik šioje Politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka. Asmens duomenys siunčiami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tiek, kiek būtina. Duomenys trečiosioms šalims perduodami tik šiais tikslais:

 • Užtikrinant mūsų pagrindinę veiklą, įskaitant IT sistemų priežiūrą;
 • Paslaugų tiekimui, įskaitant duomenų perdavimą paslaugų teikėjams, bankams ir mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • Rinkodaros veiklai, įskaitant rinkodaros agentūras ir rinkodaros el. laiškų valdytojus;
 • Norminiams aktams įgyvendinti arba teisėsaugos institucijų prašymu;
 • Siekiant užtikrinti ar apginti mūsų teisėtus interesus, įskaitant asmens duomenų perdavimą teisėsaugos institucijoms, teisininkams.

Asmens duomenų tvarkymo vieta

Išskyrus žemiau nurodytas išimtis, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome ES / EEE teritorijoje.

Naudojant slapukus, mokėjimų administravimui ar rinkodaros tikslais Tavo duomenys (tokie kaip IP adresas, vieta, slapukai, Tavo naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija, naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) gali būti siunčiami už ES / EEE ribų. Asmens duomenys perduodami už ES / EEE ribų, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir būtinų duomenų saugumo priemonių, pvz., sudaromos standartinės ES sąlygos su tiekėjais arba vadovaujamės kitais teisės aktuose numatytais pagrindais ir sąlygomis.

Jūsų pareigos ir atsakomybės

Tu esati atsakingas už registracijos metu bei profilyje pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už www.milita.lt internetinėje parduotuvėje atliktus veiksmus ir pasekmes, kylančias dėl melagingos informacijos pateikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingu pristatymo adresu arba mobiliuoju telefono numeriu.

Jei esi registruotas pirkėjas, susikūręs profilį mūsų svetainėje, tu turite asmeninį vartotojo profilį, slaptažodį bei teisę naudotis specialiais internetinės parduotuvės www.milita.lt pasiūlymais. Pateiktus duomenis bet kada gali pakeisti, atnaujinti, papildyti ar ištrinti savo paskyros skiltyje svetainėje.

Tu esi atsakingas už registracijos metu pateiktų duomenų saugumą ir mes neatsakome už bet kokią tavo patirtą žalą, jei aplaidžiai tvarkei registracijos duomenis ir dėl to šie duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims ar jais buvo piktnaudžiaujama. 

Nepaisant to, Tu privalai nedelsiant pranešti mums, jei registracijos duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims. Mes turime teisę blokuoti tavo prieigą prie internetinės parduotuvės, jei manome, kad trečiosios šalys piktavališkai veikia tavo vardu. Apie sprendimą blokuoti prieigą mes tave informuosime nedelsiant.

www.milita.lt vartotojo teisės:
Mums svarbus tavo privatumas, todėl norime, kad tavo duomenys būtų saugomi skaidriai ir Tau suprantamai.

Tu turi teisę:

 • Gauti informaciją apie mūsų tvarkomus duomenis. Tu turi teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Tavo asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Tavo asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.
 • Prašyti ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Tavo mums pateikti duomenys arba Tu manai, kad mūsų tvarkoma informacija apie Tave yra netiksli ar neteisinga, Tu turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • Atšaukti ankstesnį sutikimą. Tais atvejais, kai Tavo duomenis mes tvarkome Tavo sutikimo pagrindu, Tu turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Tavo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
 • Prieštarauti duomenų tvarkymui. Tu turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.;
 • Prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Tu turi teisę prašyti, kad mes ištrintume Tavo asmens duomenis.
 • Prašymas apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Tu užginčiji duomenų tikslumą, Tu pateikei prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Tu taip pat turi teisę apriboti Tavo duomenų tvarkymą.;
 • Prašyti perkelti duomenis. Duomenis, kuriuos tvarkome pagal Tavo sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas naudojant automatizuotas priemones, Tu turi teisę perkelti. Tavo pageidaujamus perkelti duomenis mes pateiksime įprastai mūsų naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Tau pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Tavo nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Jei manai, kad mes tvarkydami Tavo duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugos įstatymus, prašome tiesiogiai susisiekti su mumis. Tikime, kad galėsime išskaidyti visas Tavo abejones, patenkinti Tavo prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas.

Jei tavęs netenkina mūsų siūlomi sprendimai arba manai, kad nesiimame reikiamų veiksmų, turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

www.milita.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos aprašus. Jei turi papildomų klausimų, susisiek su mumis: info@milita.lt